Drobečková navigace

Hlavní strana > Servis - revize a kontroly

Servis - revize a kontroly

Kontroly a periodické zkoušky hasicích přístrojů

Současná platná legislativa ČR požaduje, aby v rámci zajištění bezvadné funkce, byla na všech hasicích přístrojích (dále jen HP) v pravidelných intervalech prováděna minimálně jedenkrát ročně kontrola přímo u majitele hasicích přístrojů. Tuto činnost provádí více než 600 oprávněných podnikajících fyzických a právnických osob-kontrolorů, po celé České republice.

Oprávnění kontroloři se pravidelně zúčastňují výcvikových kurzů pořádaných výrobcem hasicích přístrojů, kde získají průvodní dokumentaci s postupy provádění kontrol na kompletní sortiment hasicích přístrojů, které má výrobce ve svém výrobním programu.

Hasicí přístroje, jejichž náplní (hasivem) je voda s přísadami (mrazuvzdornou, smáčedlem příp. pěnidlem), musí podle vyhl. č. 246/2001 Sb. o požární prevenci každé tři roky absolvovat dílenský servis (údržbu), při které se provádí periodická tlaková zkouška nádob a další úkony k zajištění jejich bezvadné funkčnosti pro další období. U ostatních druhů hasicích přístrojů se servisní údržba provádí každých 5 let.

Společnost PRHAS s.r.o. provádí také servis hasicích přístrojů . je firmou s dlouholetou tradicí v servisní činnosti hasicích přístrojů. Provádí kompletní revize a opravy hasicích přístrojů všech předních výrobců dle vyhlášky Mvč246/2001 Sb.

Revizní technik provádí kontrolu hasicích přístrojů u zákazníka a určuje, který přístroj se musí odeslat na pravidelnou tlakovou zkoušku nebo opravu. Hasicí přístroje jsou pak v našem servisním oddělení odborně opraveny dle příslušných technických norem a technologických postupů v souladu s průvodní dokumentací výrobce.

Se servisem hasicích přístrojů souvisí i služba, kdy má zákazník možnost dočasného zapůjčení hasicích přístrojů do doby, než se mu zpět vrátí hasicí přístroje odeslané na dílenskou údržbu.

Revizní technik je schopen nahradit příslušný hasicí přístroj ekvivalentním a tím zajistit, že zákazník nezůstane bez hasicích přístrojů.

Pokud hasicí přístroj dosáhne předepsané životnosti nebo se nachází ve stavu, že jej nelze předepsaným způsobem opravit, provedeme jeho odborné vyřazení z  používání, včetně následné ekologické likvidace v souladu s platnými zákony.

Kontroly požárních vodovodů a tlakové zkoušky požárních hadic.

 

Kontrolní a montážní činnost Požárně bezpečnostních zařízení - firem Intumex, Promat, Hilti, Dunamenti, Mandík, PKI.

 

Zpracování a vedení dokumentace v Požární ochraně a Bezpečnosti ochrany zdraví při práci včetně školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, preventisty PO, požární hlídky, práce ve výškách.

Objednejte revizi nebo kontrolu

 

 

logo_intumex-1.png             Promat.png


HILTI-LOGO.png           dunamenti-300x38.png

spolehliva-firma12 (1).jpgSpolehlivá firma (1).jpghttp://komora-po.cz/

http://www.hasicipristroje-praha.cz/index.php?oid=3612809

 

ZPŮSOB PLATEB

Od 1. 3. 2017 přecházíme na našem e-shopu pouze k bezhotovostním platbám.

U smluvního přepravce společnosti IN TIME můžete využít platbu na dobírku.

Děkujeme za pochopení.

Hodnocení firmy

odnocení

 

www.hasicipristroje-praha.cz
E-Shop
info@hasicipristroje-praha.cz

 

 

Hasicí přístroje Prhas nyní nově v katalogu odkazů Alfa-Elchron

Linkbuilding katalog

Parneři

Více našich partnerů

 

katalog.autopes.cz